Новини “FinBank”

12 мая 2017 г.

Нові реквізити

У зв’язку з вищезазначеним, сплату кредитних коштів необхідно здійснювати за наступними реквізитами:

Реквізити накопичувального рахунку в національній валюті:

Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНБАНК» в стані припинення

Код за ЄДРПОУ отримувача: 20041917

Банк отримувача: Національний банк України

Код банку отримувача (МФО): 300001

№ рахунку: 32077112701026

Призначення платежу для погашення кредитної заборгованості: «Погашення заборгованості зг. кредитн. договору №_________ від ХХ.ХХ.ХХ,ПІБ клієнта (назва клієнта для юридичних осіб), РНОКПП (ІПН) ХХХХХХХХХХ (ЄДРПОУ для юридичних осіб).