Новости “FinBank”

7 июня 2017 г.

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАПИТІВ КЛІЄНТІВ

Тип операції

Тариф грн.

Наявність ПДВ

Надання довідки про включення до реєстру акцептованих вимог кредиторів

60,00

В. т. ч. ПДВ

Надання довідки про стан/ закриття рахунку

50,00

Без ПДВ

Надання довідки про стан/відсутність заборгованості по кредиту

100,00

Без ПДВ

Надання виписки по рахунку

50,00

Без ПДВ